Select Page

GXD GIÚP BẠN THÀNH CHUYÊN GIA

Bài 4: Thay đổi cách đánh mã Hồ sơ nghiệm thu

Bài 4: Thay đổi cách đánh mã hồ sơ nghiệm thu (mã HSNT) Yêu cầu:Một công trình có yêu đặt tên biên bản như sau: BB Nghiệm thu nội bộ đặt là: 01/NTNB/… BB nghiệm thu công việc là: 01/NTCV/… Trong khi phần mềm QLCL GXD...

  • Pháp lý
  • Nhật ký thi công
  • Hoàn công công trình
  • An toàn lao động
  • Góc Tư vấn
  • Hướng dẫn sử dụng QLCL GXD
  • Hướng dẫn sử dụng Quyết toán GXD
Loading
  • Biểu mẫu Nghiệm thu thanh toán
  • Tiếng Anh nghiệm thu thanh toán

Cấu hình để chạy Quyết toán GXD tối ưu – Hướng dẫn sử dụng quyết toán GXD

1.Cấu hình Windows để hiện định dạng file cần lưu 1.1. Cài đặt dấu chấm, dấu phẩy Việc phân cách đơn vị bằng dấu chấm, dấu phẩy mặc định trong Windows không giống với quy ước của Việt Nam. Chúng ta đặt lại như sau:Trong Windows...

Read More

Các Tùy chọn của phần mềm – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

Khi sử dụng phần mềm, có những thao tác mà người lập hồ sơ thanh quyết toán thường lặp đi lặp lại. Phần mềm Quyết toán GXD lập trình các tùy chọn để phần mềm sẽ chạy theo một quy trình định trước. Giảm các thao lặp đi lặp lại,...

Read More
Loading

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

Đăng ký kênh video