Câu hỏi: Em làm theo hướng dẫn sử dụng, vào thư mục C:\QLCL GXD\Temp rồi kích chuột phải vào file QLCL Congtrinh.xltm để mở ra chỉnh sửa. Nhưng khi kích vào danh mục nghiệm thu thì bị như trong hình dưới. Nếu em kích chuột trực tiếp vào icon thì không gặp tình trạng này. Em nên xử lý thế nào?

 10Hình 5.2 – Sự cố chỉnh sửa hồ sơ mẫu

Trả lời: Bạn kích vào Options/Trurst Center/Trurst Center Settings/Macro settings rồi chọn Enable all marcos, thử lại xem có hết lỗi không nhé.