Khi nhập ngày tháng trong danh mục biên bản nghiệm thu có thể phần mềm của bạn hiển thị ngày tháng theo kiểu tháng trước, ngày sau như sau:

Hình 2.29a - Nhật Bản ngày tháng

Để đổi lại ngày trước, tháng sau trong Windows, ta vào Control Panel kích vào Clock, Language, and Region:

1

Chọn mục Change the date, time, or number format:

2

Kích vào mục Additional settings trong hộp thoại Region and Language:

Hình ảnh 2.29b - Ngôn ngữ và khu vực

Kích vào tab Date, trong mục Short date đặt chế độ dd/MM/yy hoặc dd/MM/yyyy rồi chọn  OK.

Hình 2.29c - Ngày Tab trong Vùng và Ngôn ngữ

Sau khi thiết lập xong như trên, thông tin ngày tháng trong văn bản sẽ hiển thị đúng theo trình tự ngày trước, tháng sau như sau:

Hình 2.29d - Ngày tháng

 Mời bạn xem video sau (phần setting ở phía sau video):

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD