3

Hình 3.21 – Xuất bảng vật liệu

Tính năng này hỗ trợ bạn trong quản lý và theo dõi chi tiết vật liệu đầu vào đã được nghiệm thu. Phục vụ công tác hoàn thiện hồ sơ, hóa đơn, chứng từ của kế toán.

–       Thao tác: menu Quản lý/ Xuất bảng vật liệu.

Sau khi thực hiện lệnh, toàn bộ khối lượng vật liệu đầu vào đã được nghiệm thu theo danh mục ở sheet Danh muc NT vat lieu sẽ được xuất sang bảng tổng hợp vật liệu ở sheet Vat lieu nhap ve.

 4

Hình 3.22 – Bảng tổng hợp vật liệu nhập về

–       Bạn có thể bấm vào các ô vuông nhỏ bên cạnh tiêu đề cột (AutoFilter) để lọc dữ liệu chi tiết theo ý muốn bằng chức năng định dạng dữ liệu kiểu Table trong Excel.