Lập và quản lý hồ sơ nghiệm thu bộ phận/giai đoạn

Đưa tên bộ phận/giai đoạn nghiệm thu vào danh mục nghiệm thu giai đoạn

Trong Danh mục nghiệm thu công việc bạn đã khai báo đầy đủ các giai đoạn, thì bạn chỉ cần thao tác như sau để đưa các giai đoạn từ danh mục nghiệm thu công việc sang danh mục nghiệm thu giai đoạn:

Vào menu quản lý chọn xuất danh mục nghiệm thu giai đoạn Sang danh mục nghiệm thu giai đoạn kiểm tra thành quả

Xuất danh mục nghiệm thu giai đoạn

Nhập/tra tiêu chuẩn nghiệm thu phù hợp

Tương tự như trong danh mục nghiệm thu vật liệu và nghiệm thu công việc, bạn có thể tra tiêu chuẩn sử dụng cho biên bản nghiệm thu giai đoạn đang lập bằng cách chọn chuột phải tại cột tiêu chuẩn để tra cứu.

Bảng tra cứu tiêu chuẩn

Nhập các thông tin về thời gian nghiệm thu bộ phận/giai đoạn (Chụp lại ảnh)

Bạn cần nhập thông tin về thời gian nghiệm thu gồm:

Thời gian nghiệm thu nội bộ

Thời gian lập phiếu yêu cầu nghiệm thu

Thời gian nghiệm thu công việc

Minh họa trong hình sau:

C:\Users\VUMINH~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1983f5a4.PNG

Lập hồ sơ nghiệm thu bộ phận, giai đoạn

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD