Sau khi khởi động phần mềm sẽ tạo một file hồ sơ thanh quyết toán mới và nạp vào Excel 2010 như hình sau (giao diện trên Excel 2007 và Excel 2013 tương tự).

Excel 2007, 2010 và 2013 hỗ trợ menu Ribbon nên mới phát huy được các chức năng quản lý hồ sơ của phần mềm (Excel 2003 không hỗ trợ). Ngoài menu Ribbon, khi cần thiết bạn cũng có thể sử dụng menu phụ Add-ins.Các Menu lệnh còn lại của Excel như Home, Insert, Page Layout… bạn sử dụng bình thường như đang dùng Excel.

Hình 3.1a - Giao diện phần mềm với menu Ribbon
Mucluc