Câu hỏi: Vì có những hồ sơ làm ra nhưng chưa được ký ngay do thiếu sót hay vướng mắc, các hồ sơ mới vẫn làm, hồ sơ tồn đọng cần được quản lý. Phần mềm chưa có tính năng phân loại hồ sơ theo loại công việc, theo đợt thanh toán, theo phân khu và theo dõi tình trạng ký hồ sơ?

Trả lời:

Phiên bản này chưa tự động xử lý toàn bộ các vấn đề nêu trên, chúng tôi đã đặt sẵn các nút Filter ở các bảng danh mục. Bạn có thể sử dụng chức năng Filter của Excel để lọc dữ liệu (điều này cần biết về AutoFilter của Excel và một chút khéo léo). Hy vọng phiên bản sau chúng tôi có thể bổ sung vào phần mềm vấn đề bạn đề cập ở trên một cách toàn diện hơn. Cùng với việc xuất và phân loại hồ sơ, tính năng in hồ sơ cũng sẽ nâng cấp theo phân loại hồ sơ để đáp ứng yêu cầu này.