Lập và quản lý biên bản nghiệm thu vật liệu

Nhập/tra mã hiệu vật liệu cần nghiệm thu

Hình 3.3 – Tra mã hiệu vật liệu cần nghiệm thu

Kết quả sau khi chọn Đồng ý: Phần mềm tự động đánh số Mã hồ sơ nghiệm thu, đưa ra tên vật liệu và tiêu chuẩn gợi ý tham khảo, bạn có thể thay đổi nếu cần.

Hình 3.4 – Tra mã hiệu vật liệu cần nghiệm thu

Ngoài ra, có thể tra theo tích chọn dùng để ghép nhiều vật liệu nghiệm thu trong 1 biên bản bằng cách: Chuột phải và ô mã VL phần mềm hiện ra 1 cửa sổ hiện thị tất cả các vật liệu Tích vào ô tra theo tích chọn Tích chọn những vật liệu cần nghiệm thu ghép trong 1 biên bản Chọn đồng ý

Hình 3.5 – Ghép nhiều mã hiệu vào biên bản

Nhập quy cách lấy mẫu vật liệu

Chọn chuột phải vào dòng dưới tên vật liệu, phần mềm tự động đưa ra bảng Quy cách lấy mẫu. Bạn lần lượt thao tác như sau:

Nhập tên vật liệu

Nhập khối lượng cùng mác, số hiệu lô vật liệu nhập về

Phần mềm tự đưa ra tần suất lấy mẫu, kích thước tham khảo và tính ra số lượng mẫu tương ứng. Bạn cũng có thể chỉnh sửa tùy ý.

Hình 3.6 – Nhập quy cách lấy mẫu vật liệu

Ngoài ra còn có thể lấy mẫu vật liệu theo hàng ngang: Chọn chuột phải vào dòng dưới tên vật liệu, phần mềm tự động đưa ra bảng Quy cách lấy mẫu Chọn “sử dụng mẫu ngang” thì phần mềm sẽ hiện lên 1 cửa sổ và bạn lần lượt thao tác như sau:

Lấy mẫu vật liệu theo hàng ngang

Bước 1: Tại ô chọn mẫu có sẵn bạn có thể kéo mũi tên để phần mềm hiện ra các mẫu trong phần mềm có sẵn cho bạn chọn; hoặc nếu bạn muốn tạo mẫu mới theo yêu câu của bạn thì bạn tích vào ô “Tạo mẫu mới”

Bước 2: Nhập tên mẫu sử dụng và số cột cần sử dụng trong mẫu đó Chọn “Tạo cột”

Bước 3: Đổi tên cột: Bấm chuột phải vào dòng số 1 trong bảng đó và chọn đổi tên cột. Sau đó bạn nhập tên các cột tương ứng

Bước 4: Nếu bạn muốn thêm bớt dòng cho bảng đó thì bạn bấm chuột phải vào dòng số 1 và chọn thêm dòng hoặc xóa dòng

Bước 5: Nhập vị trí các cột được đổ dữ liệu trong biên bản lấy mẫu

Bước 6: Chọn lưu mẫu để tái sử dụng lần sau

Bước 7: Chọn áp dụng mẫu.

Chỉnh sửa tiêu chuẩn nghiệm thu phù hợp

Những tiêu chuẩn phần mềm đưa ra mang tính chất tham khảo, tùy vào trường hợp cụ thể theo quy định, bạn có thể cần chỉnh sửa cho phù hợp bằng cách xóa đi hoặc thêm vào những tiêu chuẩn mới.

Để thêm vào tiêu chuẩn cho vật liệu tương ứng, bạn có thể tra cứu bằng cách:

Bước 1: Tại sheet Danh mục NT vật liệu, cột Tiêu chuẩn tương ứng với vật liệu đó phần mềm đang liên kết công thức từ sheet Tiêu chuẩn sang.

Bước 2: Ở sheet Tiêu chuẩn bạn tìm đến nhóm tiêu chuẩn của vật liệu đó và chèn dòng vào nhóm tiêu chuẩn cần thêm hoặc bớt tiêu chuẩn (Có thể tìm nhanh nhóm tiêu chuẩn bằng cách: Tại cột tiêu chuẩn bên sheet Danh mục NT vật liệu có đường link công thức, bạn đặt chuột vào ô có link công thức của nhóm tiêu chuẩn đó và chọn đồng thời “Ctrl+[“ và phần mềm sẽ tự động tìm tới nhóm tiêu chuẩn tương ứng bên sheet Tiêu chuẩn)

Bước 3: Kích chọn chuột phải tại cột mã tiêu chuẩn hoặc tra tên tiêu chuẩn bằng từ khóa

C:\Users\VUMINH~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML190dd0c4.PNG

Hình 3.7 – Tra cứu thêm tiêu chuẩn

Nhập các thông tin về thời gian nghiệm thu vật liệu

Thông tin về thời gian nghiệm thu vật liệu bao gồm:

Ngày và số phiếu nhập kho

Ngày giờ lấy mẫu và ngày có kết quả lấy mẫu

Ngày giờ nghiệm thu nội bộ

Ngày lập phiếu yêu cầu nghiệm thu

Ngày nghiệm thu vật liệu A-B

Các bạn nhập trực tiếp thời gian vào ô hoặc có thể kick phải chuột vào ô ngày, phần mềm sẽ tự động đưa ra cửa sổ lịch để bạn chọn.

Nhập thời gian nghiệm thu vật liệu

Thêm dữ liệu nghiệm thu vật liệu

Thêm từng vật liệu

Trong sheet Danh muc NT Vat lieu bạn gõ 1 từ khóa hoặc kích phải chuột vào cột Mã VL sẽ hiện ra hộp thoại Danh sách vật liệu, bạn có thể thêm vật liệu qua đây.

Ví dụ: để thêm Cát đổ bê tông, cát xây dựng vào cơ sở dữ liệu ta làm như sau:

Bước 1. Bạn kích vào nút Thêm mới

Bước 2. Bạn kích đúp để chỉnh sửa mã VLLC.01vào cột Mã VL và sửa Tên vật liệu thành Cát đổ bê tông, cát xây dựng, kích thước mẫu là 30kg.

Hình 3.8a – Hộp thoại Danh sách vật liệu

Bước 3. Thêm Tiêu chuẩn áp dụng cho vật liệu

Ở phần Nội dung và phương pháp lấy mẫu, bạn bấm nút Thêm để tìm tiêu chuẩn cần áp dụng. Khi đó ở bên phía trái có dòng chữ màu xanh “Gõ tìm kiếm tiêu chuẩn” bạn xóa nội dung đi và ấn Enter sẽ hiện hộp thoại cho bạn chọn Tiêu chuẩn.

Hình 3.8b – Xóa dòng “Gõ tìm kiếm tiêu chuẩn” rồi ấn Enter

Trong hộp thoại Danh sách tiêu chuẩn hiện ra bạn cuộn tìm và chọn TCVN 7570:2006Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.

Bạn có thể gõ số 7570 vào để tìm kiếm.

Bạn có thể giữ Ctrl để chọn nhiều tiêu chuẩn.

Hình 3.8c – Hộp thoại Danh sách tiêu chuẩn

Sau khi tra và chọn xong các Tiêu chuẩn bạn bấm vào nút Áp dụng tiêu chuẩn, kết quả sẽ như sau:

Hình 3.8d – Hộp thoại Danh sách công việc đã thêm tiêu chuẩn

Bước 5. Thêm Phương pháp lấy mẫu, Tần suất và Đơn vị

Bạn kích sang phần Phương pháp lấy mẫu và bấm nút Thêm, khi đó bên đó sẽ hiện thêm dòng dữ liệu màu xanh:

Hình 3.8e – Thêm dòng Gõ tìm kiếm phương pháp lấy mẫu màu xanh

Bạn chọn đoạn Gõ tìm kiếm phương pháp lấy mẫu và ấn Enter. Hộp thoại Danh sách mẫu vật liệu hiện ra:

Hình 3.8f – Hộp thoại Danh sách mẫu vật liệu

Bạn nhập từ khóa 200 để tìm chọn Phương pháp lấy mẫu vật liệu. Nếu đã có sẵn trong cơ sở dữ liệu thì bạn chọn, nếu chưa có thì thêm vào. Ở đây bạn chọn được Phương pháp lấy mẫu: Cứ một lô 200 m3 lấy mẫu một lần. Mỗi lô nhỏ hơn 200m3 xem như một một lô. Kết quả như sau:

Hình 3.8g – Đưa dữ liệu Phương pháp lấy mẫu vào

Sau đó bạn bấm nút Cập nhật và Yes để lưu dữ liệu.

Bước 6. Kiểm tra lại

Trong danh mục nghiệm thu vật liệu bạn tra vật liệuCát đổ bê tông, cát xây trát, chọn thông tin lấy mẫu. Sau đó sang biên bản gõ số biên bản hoặc cuộn nút Spin để kiểm tra dữ liệu hiển thị.

Video trình bày các bước trên: https://goo.gl/GQL3DR

Thêm nhiều vật liệu

Để thêm nhiều vật liệu chưa có trong phần mềm vào phần mềm để tra được, bạn làm như sau:

Bước 1: Vào ổ chưa thư mục QLCL GXD 9.0/Thư viện Mở file “Mau nhap vat lieu” lên.

Thư viện mẫu nhập công việc/vật liệu

Bước 2: Nhập lần lượt nội dung theo mẫu trong bảng đó

Bảng nhập vật liệu

Bước 3: Bấm Ctrl+S lưu lại

Bước 4: Mở phần mềm Menu tiện ích Chọn thêm dữ liệu vật liệu từ tệp Excel Open file “Mau nhap vat lieu” Phần mềm báo thêm dữ liệu vật liệu thành công là bạn có thể tra các vật liệu đó trong danh mục nghiệm thu vật liệu

Chọn file để thêm dữ liệu vật liệu từ Excel

Thông báo thêm dữ liệu thành công

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD