Select Page

Tag: QLCL GXD

5. Lỗi không đúng đường dẫn cơ sở dữ liệu – Hướng dẫn sử dụng phần mềm QLCL GXD

Câu hỏi: Lỗi như trong hình thì xử lý thế nà? Không tạo được cả hồ sơ mới, không chạy cùng đc Dự thầu GXD. Tôi đã gỡ ra cài lại rồi không ăn thua?   Trả lời: Có thể là khi bạn cài phần mềm không để ý nên đã cài phần mềm QLCL GXD...

Read More
Loading