Câu hỏi: Phần mềm trong phần mềm và phần mềm Tôi bỏ Win8 64 bit và Office 2013 64bit có phải không?

Mâm xôi:

Phần mềm QLCL GXD GXD Kiểu này cũng như phần mềm Win XP, Win7, Win8, Win8.1 dù 32 bit hay 64 bit. Văn phòng mới chỉ có văn phòng 32bit và văn bản mới, 2007, 2013.


Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD