Câu hỏi: Em mở phần mềm thấy hiện lỗi Has stopped working thì xử lý như nào ?

 

 

Trả lời:

Do các chức năng của Office chưa được kích hoạt hết. Để khắc phục lỗi này, bạn kích hoạt hết chức năng của Office trong Control Panel bằng cách: Bạn mở Control Panel: Với Win 7 khi chọn Start dễ dàng thấy Control Panel, còn với Win 10 bạn click vào vị trí nút Start và gõ chữ “Con” để hiện ra Control Panel, click vào và chọn Program, chọn tiếp Programs and Features. Trong danh sách những phần mềm đã cài trong máy tính, bạn gõ chữ “M” để tìm đến Microsoft Office rồi tích chọn và ấn vào Change ở trên để kiểm tra. Bạn ấn Continue để xem các chức năng của Office được kích hoạt cài đặt hết chưa? Nếu dòng nào hiện dấu X màu đỏ là chưa kích hoạt hết. Bạn có thể kích vào mũi tên thả xuống nhỏ nhỏ ở bên cạnh và chọn cài đủ các thành phần: Microsoft Access, Microsfot Excel, Office Shared Features, Office Tools… Hoặc bạn kích vào dòng Microsoft Office ở trên cùng và chọn Run all from my computer rồi ấn Continue để chạy cài bổ sung.

 

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD