Câu hỏi: Em cài xong phần mềm QLCL thì bị lỗi như trong hình, xử lý thế nào?

 

 

Trả lời:

Do khi cài Office chắc em chỉ để các ứng dụng là Excel, Word, và Powerpoint còn những các thành phần khác em để not available nên không dùng được.. Em cài thêm vào Office thành phần VBA như trong hình sau:

 

Mucluc