Câu hỏi: Máy tính và Excel 2003, sau khi cài đặt phần mềm QLCL GXD, gặp vấn đề trong khi. Lúc mới mở ra tập tin và tập tin OPENCSV.DLL, tập tin trực tiếp tập tin DLLQLCL.dll. Phạm vi tiêu hóa?

 

Lỗi chạy – lỗi thời gian 53 ‘

Mâm xôi:

Phần mềm và phần mềm của Excel 2007, 2010, 2013 Chủ đề của chúng tôi đang ở đây Bằng cách vào Setting => Control Panel => Programs and Features to check.

Trong khi bạn đang có một bộ phận trực quan thì có thể nhìn thấy được. Lưu ý: Tải cho cho đến khi kết hợp với Office của bạn, Office 32 bit và C ++ 32 bit và tương thích 64 bit. Văn phòng 2013 Cược 2012 C ++ 2012, Office 2007 và 2010 không C ++ 2012.

 

Hình 2. kiểm tra C ++

Liên kết mạng Tải về tập tin vcredist_x86.exe . Tập tin về phần mềm, tập tin và cài đặt của bạn.

Liên kết: http://www.microsoft.com/en-us/doad/details.aspx?id=30679

Các phần mềm cài đặt Windows XP Phần mềm phần mềm bị lỗi, phần mềm sau:

– Tập tin vcredist 2008 SP1 ở chỗ liên kết sau cài đặt và cài đặt phần mềm: http://www.microsoft.com/en-us/doad/conf Confirmation.aspx? Id = 5582

– Phần mềm và phần mềm tiếp theo vcredist 2005 SP1 và phần mềm cài đặt phần mềm: http://www.microsoft.com/en-us/doad/conf Confirmation.aspx? Id = 5638

– Phần mềm và phần mềm cài đặt vcredist 2010 và phần mềm phần mềm: http://www.microsoft.com/en-us/doad/conf Confirmation.aspx? Id = 5555

Các bộ phận của chúng tôi có thể sử dụng tính năng của bạn. Bỏ qua qua dịch vụ.

Phần mềm của chúng tôi có thể làm được. Phần mềm, phần mềm. Tập tin tài liệu tập tin tài liệu, tập tin tài liệu, tập tin trực tuyến trên 1 tập tin Excel. Liên kết tập tin, liên kết cho đến ứng dụng miễn phí, tải, tập tin, tính toán: https://giaxaydung.vn/threads/phan-mem-quan-ly-tai-lieu-du-an-xay-dung-gxd. 100672

Xem video hướng dẫn sử dụng phần mềm là phần mềm và hướng dẫn sử dụng

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD