Tính năng tra lại danh mục công việc, vật liệu

Khi bạn có sẵn 1 file chứa các mã hiệu công việc thì chỉ cần copy các mã công việc đó vào danh mục công việc và chọn lệnh tra lại danh mục vật liệu, công việc trong menu tiện ích thì phần mềm sẽ tự động tra lại tên công việc, tiêu chuẩn của các mã công việc đó. Nếu công việc nào trong dữ liệu của phần mềm k có thì phần mềm sẽ đổ ra dòng chữ “không tìm thấy dữ liệu”:

Hướng dẫn tính năng “tra lại danh mục công việc”

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD