1 Lưu file

–     Mở phần mềm như bình thường sau đó lưu file định dạng *.xlsm.

–     Có nhiều cách để lưu file:

–     Thao tác với office 2010: File/Save As.

 Hình 2.16 - Lưu file bằng thao tác File hoặc Save as

Hình 2.16 – Lưu file bằng thao tác File/Save as

–     Hoặc cách nhanh nhất khi lưu file: Kích chuột biểu tượng lưu file trong menu ribon của phần mềm. Với cách này mặc định sẽ lưu định dạng *.xlsm.

 Hình 2.17 - Lưu file bằng thao tác kích chuột vào biểu tượng

Hình 2.17 – Lưu file bằng thao tác kích chuột vào biểu tượng

–     Bảng tùy chọn lưu file:

Hình 2.18 - Bảng tùy chọn lưu file
Hình 2.18 – Bảng tùy chọn lưu file

1.1.2. Sửa file

Mở 1 file hồ sơ chất lượng công trình, lưu vào ổ cứng. Sau đó tiến hành nhập, sửa các thông tin cho công trình tương tự như phần sửa template đã hướng dẫn
.

Mucluc