Nhập liệu nhân bản theo kiểu lười biếng

Quá trình làm hồ sơ nghiệm thu bạn nên làm theo quy trình sau:

Bước 1. Làm chuẩn các công việc, các hạng mục và các giai đoạn

Bước 2. Nhân bản các công việc, hạng mục và giai đoạn giống ở phần trên

Bước 3. Chỉnh sửa các thông tin của phần nhân bản cho chuẩn

Khi nhập liệu tại Danh mục NT công việc, Danh mục NT vật liệu, nếu có công việc hoặc vật liệu giống phía trên (lặp lại), chỉ việc tay trái gõ dấu bằng, tay phải cuộn chuột rồi trỏ vào dòng dữ liệu cần sao chép, ấn Enter, toàn bộ dữ liệu sẽ xuống theo.

Chức năng này có thể áp dụng để sao chép cả Hạng mục, cả Giai đoạn rất là tiện lợi và thú vị:

Một điều rất hay là có thể dùng chuột để quét sao chép 1 nhóm công việc:

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD