Tìm hồ sơ theo ngày, tìm biên bản, thông tin trong hồ sơ nghiệm thu

Yêu cầu: Anh/chị hãy đưa ra giải pháp tìm kiếm hồ sơ theo ngày và cách tìm kiếm một biên bản hoặc thông tin trong hồ sơ.

Hướng dẫn thực hành:

Sử dụng AutoFilter để tìm kiếm hồ sơ theo ngày

Sử dụng tính năng Filter ở các sheet danh mục. Tính năng này của Excel đơn giản và hiệu quả tương tự như việc lọc khối lượng vật liệu nhập về đã đề cập ở trên. Thực hiện:

Bước 1. Đánh dấu vùng dữ liệu cần lọc chọn Data / Filter

Bước 2. Kích vào mũi tên ở cột Ngày để lọc ra các hồ sơ biên bản theo ngày như mong muốn

Hình 5.1 – Chức năng Filter dùng để lọc dữ liệu

  • Tìm kiếm một biên bản hoặc thông tin trong hồ sơ

Muốn tìm kiếm một biên bản hoặc thông tin trong hồ sơ ta sử dụng chức năng tìm kiếm của Excel. Thực hiện:

Bước 1. Bạn bấm tổ hợp phím tắt Ctrl+F, hộp thoại Find and Replace hiện ra, bạn nhập nội dung muốn tìm kiếm vào hộp thoại Find what:

Ví dụ: Muốn tìm nội dung “Bê tông móng” trong “Danh mục NT Công việc”.

Hình 5.2a– Tìm kiếm nội dung

Bước 2. Bạn bấm vào Options, bỏ Match entire cell contents (nếu có):

Nếu chỉ tìm trong sheet hiện tại thì trong Within bạn chọn Sheet

Nếu muốn tìm trong tất cả các sheet của file hồ sơ, trong Within bạn chọn Workbook rồi bấm Find Next (nút Find All để tìm tất cả các bản ghi thỏa mãn)

Hình 5.2b – Tìm kiếm nội dung

Nếu muốn tìm trong tất cả các sheet của file hồ sơ, trong Within bạn chọn Workbook rồi bấm Find Next hoặc Find All.

Khi bấm nút Find All, tất cả các thông tin thỏa mãn điều kiện tìm kiếm sẽ hiện ra. Bạn kích lần lượt vào từng dòng thông tin trong hộp thoại để duyệt.

Sau khi click “ Find Next” con trỏ làm việc sẽ đến thẳng ô chứa nội dung “Bê tông móng” như trong hình sau.

Hình 5.2c – Tìm kiếm nội dung Bê tông móng trong sheet “ Danh muc NT cong viec”

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD