Thay đổi cách đánh mã hồ sơ nghiệm thu (mã HSNT)

Yêu cầu:Một công trình có yêu đặt tên biên bản như sau:

BB Nghiệm thu nội bộ đặt là: 01/NTNB/…

BB nghiệm thu công việc là: 01/NTCV/…

Trong khi phần mềm QLCL GXD có mục mã HSNT là cố định nên tên biên bản giống nhau hết. Hãy tìm giải pháp xử lý vấn đề này?

Hướng dẫn thực hành:

Cách 1: Thực hiện chỉnh sửa trong sheet “Danh muc NT cong viec”/ “Danh muc NT vat lieu”.

Tìm đến ô chứa Mã HSNT, Click chuột và thêm vào đuôi /NTNB/…như hình 4.1

Hình 4.1- Chỉnh sửa mã HSNT trong Sheet Danh muc

Cách 2: Chỉnh sửa theo hàm trong Excel.

  • Bước 1:

Vào sheet Nghiệm thu nội bộ công việc (NT noi bo cong viec).

Đặt dấu nhắc chuột vào ô chưa công thức đánh số biên bản (ở đây là ô $O$5). Công thức cũ:

=”BIÊN BẢN SỐ: “&VLOOKUP($O$5;B_DMBBNTCV;COLUMN(‘Danh

muc NT cong viec’!D$1);0)

Hình 4.2 – Công thức mặc định đánh mã biên bản

  • Bước 2:

Ta sẽ sửa lại công thức đánh số biên bản ở thanh công thức như sau:

=”BIÊN BẢN SỐ: “&VLOOKUP($O$5;B_DMBBNTCV;COLUMN(‘Danh muc NT cong viec’!D$1);0)&”/NTNB/…”

C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLb0d21b0.PNG

Hình 4.3 – Công thức đánh mã biên bản có thể chỉnh lại theo yêu cầu

Tương tự với các BBNT còn lại, ta hoàn toàn có thể chỉnh sửa theo yêu cầu đưa ra.

Cách 3: Sử dụng menu Quản lý

  • Bước 1:

Vào menu Quản lý rồi kích chọn Đánh lại mã hồ sơ nghiệm thu

Hình 4.4 – Danh mục menu Quản lý

  • Bước 2:

Bảng Đánh lại mã HSNT hiện ra:

Hình 4.5 – Danh mục Đánh lại mã HSNT

Trên đây là 3 cách để anh/chị có thể thay đổi cách đánh mã số hồ sơ nghiệm thu.

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD