Nếu bạn sử dụng khóa cứng, chỉ việc cài phần mềm vào máy bằng file KhoacungQLChatLuongGXD.exe tương tự như trên nhưng không phải kích hoạt bằng khóa mềm nữa. Sau khi cài xong phần mềm bạn cắm khóa cứng vào cổng USB của máy tính là sử dụng được.

á

 Hình 2.10 Khóa cứng phần mềm QLCL GXD


Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD