Bài 2: Lập hồ sơ nghiệm thu các công việc

Yêu cầu:

Sử dụng phần mềm QLCL GXD hãy lập hồ sơ nghiệm thu các công việc sau:

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

VỊ TRÍ XD

KÝ HIỆU BẢN VẼ THIẾT KẾ

Thời gian thực hiện

Ngày

Giờ

GIAI ĐOẠN 1: PHẦN MÓNG 

1

Gia công và lắp dựng xong cốt thép cột C1

Tầng 1 trục X1/Y1

KT:01TC; KC:02TC; KC:03TC

20/07/18

8h20-9h00

2

Gia công và lắp dựng ván khuôn cột C1

Tầng 1 trục X1/Y1

KT:01TC; KC:02TC; KC:03TC

22/07/18

8h20-9h00

3

Bê tông móng

Tầng 1 trục X1/Y1

KT:01TC; KC:02TC; KC:03TC

22/07/18

8h20-9h00

4

Gia công và lắp dựng xong ván khuôn dầm sàn

Tầng 2

KT:01TC; KC:02TC; KC:03TC

29/07/18

8h20-9h00

Hướng dẫn thực hành:

Thực hiện tương tự như bài 1 với các bước:

Bước 1: Mở phần mềm QLCL GXD

Bước 2: Khai báo thông tin cán bộ của các đơn vị trong dự án

Bước 3: Khai báo thông tin chức vụ những cán bộ tham gia ký hồ sơ

Bước 4: Nhập/tra mã hiệu và nội dung công việc cần nghiệm thu

Nếu công trình chia thành nhiều giai đoạn/hạng mục, bạn nhập GD vào cột Mã hiệu công việc để tạo giai đoạn nghiệm thu công việc, nhập HM để tạo hạng mục nghiệm thu công việc.

Ở ví dụ này, ta cần phải nhập các công việc nghiệm thu cho GIAI ĐOẠN 1: PHẦN MÓNG.

Tại sheet Danh muc NT cong viec ta đưa từ khóa có liên quan đến công việc vào cột Mã CV sau đó bấm Enter và tìm công việc tương ứng:

Hình 2.1a – Tra mã hiệu công việc

Mã hồ sơ nghiệm thu, tên công việc và tiêu chuẩn tham khảo được phần mềm tự động đưa ra sau khi tra mã hiệu công việc, tương tự trong phần nghiệm thu vật liệu, bạn có thể thay đổi, tra cứu thêm vào tiêu chuẩn mới.

Click chuột trái vào ô nội dung công việc ứng với Mã CV vừa tra thực hiện sửa tên công việc theo yêu cầu.

Hình 2.1b – Chỉnh sửa tên công việc

Bước 5: Nhập vị trí xây dựng, ký hiệu bản vẽ và tiêu chuẩn nghiệm thu phù hợp

Nhập vị trí xây dựng, ký hiệu bản vẽ thiết kế của bộ phận công việc đang thi công.

C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLa85e062.PNG

Hình 2.2 – Nhập các thông tin vị trí xây dựng, ký hiệu bản vẽ

Bước 6: Nhập các thông tin về thời gian nghiệm thu công việc

Thông tin thời gian nghiệm thu công việc bao gồm:

Thời gian lấy mẫu thí nghiệm (nếu có)

Thời gian nghiệm thu nội bộ

Thời gian lập phiếu yêu cầu nghiệm thu

Thời gian nghiệm thu công việc A-B

Ngày bắt đầu và kết thúc công việc trong nhật ký

Trong ví dụ này, với công việc Gia công và lắp dựng thép cột C1, thời gian nghiệm thu là từ 8h20-9h00 ngày 20/07/2018.Ta thực hiện như hình 2.3.

Hình 2.3- Nhập thông tin về thời gian nghiệm thu CV

Chú ý:

Giống với nghiệm thu VL, ta cũng có 2 cách để nhập thời gian nghiệm thu.

Cách 1: Nhập trực tiếp từ bàn phím

Cách 2: Click chuột phải vào ô cần nhập thời gian và chọn trên phần mềm

Làm tương tự với các công việc còn lại trong GIAI ĐOẠN 1: PHẦN MÓNG như yêu cầu của đề bài.Ta được:s

Hình 2.4 – Danh mục nghiệm thu công việc

Bước 7: Kiểm tra các biên bản nghiệm thu

Minh họa biên bản nghiệm thu công việc “Gia công và lắp dựng cốt thép cột C1 trục X1/Y1; X2/Y1; X3/Y1”

Hình 2.5 – Biên bản nghiệm thu công việc

Trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn thao tác “ Lập hồ sơ nghiệm thu các công việc ”.

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD