Bài 1: Lập hồ sơ nghiệm thu vật liệu

Yêu cầu: Sử dụng phần mềm QLCL GXD hãy lập hồ sơ nghiệm thu các vật liệu với các thông tin như sau:

TT

NGÀY NHẬP

NỘI DUNG

KHỐI LƯỢNG

MÁC

SỐ HIỆU LÔ

 
 

1

30/05/2018

Thép Hòa Phát

       
   

D8

1,760 tấn

CII

No.1010

 
   

D10

3,608 tấn

CIII

No.1011 

 
   

D18

5,616 tấn

CIII

No.1012 

 

2

31/05/2018

Xi măng Hoàng Thạch

15 tấn

PC40

No.1102

 

3

01/06/2018

Gạch chỉ đặc

20.000 viên

#75

No.1250

 

4

02/06/2018

Cát vàng

200 m3

ML>2

No.2010

 

5

03/06/2018

Thép Hòa Phát

       
   

D8

0,880 tấn

CII

No.1020

 
   

D10

1,849 tấn

CIII

No.1021 

 
   

D18

3,468 tấn

CIII

No.1022 

 

Xuất bảng tổng hợp vật liệu nhập về, cho biết lượng thép D18 nhập về từ ngày 30/05/2018 đến ngày 03/06/2018 là bao nhiêu tấn?

Hướng dẫn thực hành:

Bước 1: Mở phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Kích đúp vào biểu tượng phần mềm trên màn hình desktop.

Hình 1.1- Khởi động phần mềm

Bước 2: Khai báo thông tin cán bộ của các đơn vị trong dự án

Hình 1.2 – Khai báo thông tin dư án, cán bộ của các đơn vị trong dự án

Trong sheet Thông tin ta điền các thông tin như tên Dự án, công trình, hạng mục, gói thầu, hợp đồng số, địa điểm xây dựng… và khai báo thông tin các cán bộ, chức vụ của các đơn vị thực hiện dự án như Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Quản lý dự án, Đơn vị thi công, Đơn vị thí nghiệm

Bước 3: Khai báo thông tin chức vụ những cán bộ tham gia ký hồ sơ trong sheet Ky bien ban

Hình 1.5 – Khai báo các cán bộ tham gia ký các biên bản

Chú ý:

Tùy thuộc vào yêu cầu thực tế, đa số trường hợp các kỹ sư phải thêm, chỉnh sửa thành phần ký các biên bản nghiệm thu. Trường hợp này sẽ được hướng dẫn cụ thể trong Bài 3.

Bước 4: Nhập/tra mã hiệu vật liệu cần nghiệm thu

Trong ví dụ này, ta cần nhập vào các vật liệu cần nghiệm thu như: thép Hòa Phát, xi măng Hoàng Thạch, gạch chỉ đặc, cát vàng.

Tại sheet Danh muc NT vat lieu, ta đưa từ khóa có liên quan đến loại vật liệu cần dùng vào cột Mã VL sau đó bấm Enter và tìm loại vật liệu tương ứng:

Hãy bắt đầu với thép Hòa Phát.

Hình 1.6a – Tra mã hiệu vật liệu cần nghiệm thu

Phần mềm tự động đánh số mã hồ sơ nghiệm thu, đưa ra tên vật liệu và tiêu chuẩn sử dụng.

Hình 1.6b – Tra mã hiệu vật liệu cần nghiệm thu

Bước 5: Nhập quy cách lấy mẫu vật liệu

Kích chuột phải vào dòng dưới tên vật liệu, phần mềm tự động đưa ra bảng Quy cách lấy mẫu. Bạn lần lượt thao tác như sau:

Nhập tên vật liệu

Nhập khối lượng cùng mác, số hiệu lô vật liệu nhập về

Phần mềm tự đưa ra tần suất lấy mẫu, kích thước tham khảo và tính ra số lượng mẫu tương ứng.

Hình 1.7 – Nhập quy cách lấy mẫu vật liệu

Làm tương tự với các vật liệu còn lại theo yêu cầu, từ việc tra mã VL đến đưa ra quy cách lấy mẫu.Ta được:

Hình 1.7b – Nhập quy cách lấy mẫu vật liệu

Bước 6: Nhập các thông tin về thời gian nghiệm thu vật liệu

Thông tin về thời gian nghiệm thu vật liệu bao gồm:

Ngày và số phiếu nhập kho

Ngày giờ lấy mẫu

Ngày giờ nghiệm thu nội bộ

Ngày lập phiếu yêu cầu nghiệm thu

Ngày nghiệm thu vật liệu A-B

Minh họa như hình sau:

Hình 1.8a – Nhập thời gian nghiệm thu vật liệu

Tương tự nhập thời gian nghiệm thu gồm ngày, giờ của các vật liệu còn lại theo yêu cầu.Ta được:

Hình 1.8b – Nhập thời gian nghiệm thu vật liệu

Chú ý:

Ta có thể nhập thời gian nghiệm thu theo 2 cách:

Cách 1: Nhập trực tiếp từ bàn phím

Cách 2: Click chuột phải vào ô cần nhập thời gian và chọn trên phần mềm

Bước 7: Kiểm tra các biên bản lấy mẫu, biên bản nghiệm thu

Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn có thể vào các biên bản lấy mẫu, nghiệm thu nội bộ, phiếu yêu cầu, nghiệm thu vật liệu A-B, sử dụng nút Spin để kiểm tra lại nội dung. Các thông tin sẽ được phần mềm tự động cập nhật đổ về các mẫu biên bản.Ví dụ biên bản nghiệm thu vật liệu Thép Hòa Phát:

Hình 1.9 – Biên bản nghiệm thu vật liệu

Bước 8: Xuất bảng vật liệu nhập về

Vào menu Quản lý/Xuất bảng vật liệu

Hình 1.10 – Xuất bảng vật liệu

Hình 1.11 – Bảng vật liệu nhập về

Bước 9: Lọc vật liệu nhập về theo yêu cầu

Sau khi xuất bảng tổng hợp vật liệu nhập về, để tìm lượng thép D18 nhập về từ ngày 30/05/2017 đến ngày 03/06/2017, ta thực hiện:

Chọn Data tích vào Filter trong cột Diễn giải bỏ chọn Select All/ chọn D18/ Ok.

Hình 1.12a – Thao tác lọc dữ liệu

Hình 1.12b – Kết quả sau khi lọc thép D18 nhập về

Như vậy ta đã thực hiện xong các yêu cầu của Bài 1, xuất được khối lượng thép D18 nhập về từ ngày 30/5/2018 đến 03/06/2018 để phục vụ các công việc nghiệm thu.

Bạn có thể in số liệu trên ra hoặc chèn thêm sheet hoặc tạo các bảng tính mới và copy dữ liệu sang phục vụ các yêu cầu công việc khác.

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD