Mở file hồ sơ chất lượng mới

Sau khi khởi động, phần mềm mở sẵn một file hồ sơ chất lượng mới. Nếu cần tạo một file hồ sơ chất lượng mới, bạn kích vào nút Tạo file mới như hình sau:

Hình 1.23- Nút Tạo file hồ sơ chất lượng mới

Với phần mềm QLCL GXD mỗi công trình có 1 file quản lý số liệu hoàn chỉnh, khép kín. Một người có thể quản lý nhiều công trình lớn, lượng hồ sơ lớn, công việc vẫn đơn giản, nhẹ nhàng, khoa học và ít xảy ra nhầm lẫn.

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD