Mở file hồ sơ chất lượng mới

Sau khi khởi động, phần mềm mở sẵn một file hồ sơ chất lượng mới. Nếu cần tạo một file hồ sơ chất lượng mới, bạn kích vào nút Tạo file mới như hình sau:

Hình 1.23- Nút Tạo file hồ sơ chất lượng mới

Với phần mềm QLCL GXD mỗi công trình có 1 file quản lý số liệu hoàn chỉnh, khép kín. Một người có thể quản lý nhiều công trình lớn, lượng hồ sơ lớn, công việc vẫn đơn giản, nhẹ nhàng, khoa học và ít xảy ra nhầm lẫn.

Mời bạn xem video hướng dẫn sau (lưu ý: khi bạn xem video, phần mềm đã có các phiên bản mới và hiện đại hơn, có nhiều chi tiết có thể khác trong video, bạn xem trình bày trong video để nhanh chóng suy ra sử dụng phần mềm mới)

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD