Câu hỏi: Trường hợp gặp phải mấy công trình “làm chính trị”, chạy tiến độ thì toàn thi công đi trước, hồ sơ theo sau. Công trình xong rồi thì quay trở lại viết hồi ký, khớp hồ sơ, anh/em vẫn phải “ăn hành”. Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD có giúp gì không?

Trả lời:

Nhóm kỹ sư nghiên cứu phần mềm cũng “ăn hành” nhiều rồi, nên khi làm Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD cũng đã tính việc “nấu cháo hành” rồi. Có phần mềm QLCL GXD rồi thì câu chuyện hồi ký, khớp hồ sơ… làm thích lắm, nhàn lắm, thú vị lắm, xoay các kiểu được.
Mucluc