Câu hỏi: Phần mềm có thể quản lý hồ sơ chất lượng nhiều công trình cùng lúc không?

Trả lời:

Phần mềm QLCL GXD quản lý gọn hồ sơ chất lượng một công trình vào trong 1 file. Khác hẳn với cách trước nay làm không có phần mềm, người ta phải có rất nhiều file Word và Excel cho 1 bộ hồ sơ công trình. Với phần mềm QLCL GXD cứ mở 1 file mới rồi lưu vào ổ cứng thì sẽ quản lý hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu của 1 công trình. Bạn có thể tạo ra không giới hạn số file. Do đó bạn có thể quản lý hồ sơ chất lượng của bao nhiêu công trình tùy ý.

Sau này khi làm nhiều công trình giống nhau, bạn có thể copy 1 file hồ sơ với số liệu của 1 công trình tương tự để chỉnh sửa hoặc làm bộ hồ sơ mẫu cho công trình. Điều này đem lại hiệu quả cao về chất lượng công việc, hồ sơ và giảm nhân lực làm công việc này.
Mucluc