Câu hỏi: Bên em đặt tên biên bản như sau:

– BB Nghiệm thu nội bộ đặt là: 01/NTNB/….

– BB nghiệm thu công việc là: 01/NTCV/….

Phần mềm của mình thì mục mã HSNT là cố định nên tên biên bản giống nhau hết. Có cách nào khắc phục vấn đề này không ạ?

Trả lời:

Phần mềm có thể tùy chỉnh đánh số biên bản theo cách đặt của bạn. Bạn sử dụng cách nối chuỗi bằng ký tự &, nối đoạn text thì phải đặt trong dấu “”. Ví dụ sau hướng dẫn bạn 1 cách sửa lại hiển thị mã cho biên bản nghiệm thu nội bộ. Bạn có thể sửa tương tự với các biên bản còn lại. Thực hiện như sau:

1.1.  Bước 1:

–     Vào sheet NT noi bo cong viec.

–     Đặt dấu nhắc chuột vào ô chưa công thức đánh số biên bản (ở đây là ô $O$5). Công thức cũ:

=”BIÊN BẢN SỐ: “&VLOOKUP($O$5;B_DMBBNTCV;COLUMN(‘Danh muc NT cong viec’!D$1);0)

 bc 2

1.2.  Bước 2:

–     Ta sẽ sửa lại công thức đánh số biên bản ở thanh công thức như sau:

=”BIÊN BẢN SỐ: “&VLOOKUP($O$5;B_DMBBNTCV;COLUMN(‘Danh muc NT cong viec’!D$1);0)&”/NTNB/….”

 bc 1

–     Các bạn sửa tương tự với các biên bản còn lại.
Mucluc