Thêm các mẫu nhật ký

Trên phần mềm QLCL 9.0 đã được bổ sung thêm các mẫu nhật ký mới, đáp ứng các nhu cầu khác nhau từ người sử dụng.

Mẫu nhật ký

Để có thể thay đổi được mẫu nhật ký, bạn vào bảng thiết lập tùy chọn và chỉnh sửa như trong hình minh họa bên dưới.

Thay đổi mẫu nhật ký

Sau khi thay đổi xong, bạn chọn ‘‘Áp dụng’’ để hoàn tất thay đổi.

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD