Tải cơ sở dữ liệu các loại để tra công việc

Gọi tên, tra mã, định mức các công việc để đưa vào làm hồ sơ nghiệm thu chất lượng sẽ thuận lợi, đơn giản. Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, cọc khoan nhồi, giếng cát, trạm BTS có cả cả định mức xây dựng công trình hạ tầng Viễn thông của Viettel…

Các phần mềm Dự toán GXD, Dự thầu GXD, Quyết toán GXD có dữ liệu gì, giờ QLCL GXD cũng kế thừa, chạy đủ các dữ liệu đó. Bạn làm theo trình tự như các bước trong hình. Video: https://youtu.be/EpJ0446Ef7c

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD