Select Page

Tag: phần mềm

Cách để biểu mẫu nhật ký thi công khi in ra có thể co giãn linh hoạt tự động

Cách để biểu mẫu nhật ký thi công khi in ra có thể co giãn linh hoạt tự động. Để thêm dòng tại 1 mục trong nhật ký thì thực hiện comment để đánh dấu. Bạn sử dụng Cú pháp: Số dòng mặc định | Tiền tố | Số dòng trắng chèn thêm Ví...

Read More

1. Nghiệm thu vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn, thiết bị trước khi đưa vào sử dụng

Nghiệm thu vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn, thiết bị trước khi đưa vào sử dụng Hình 1.1- Sơ đồ quy trình nghiệm thu vật liệu Căn cứ pháp lý: Điều 24. Quản lý chất lượng đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho...

Read More
Loading