2.1.  Nhập khoá mềm cho phần mềm

Khoá mềm là một dãy mã bản quyền phần mềm được Công ty Giá Xây Dựng cung cấp cho người sử dụng.

Sau khi bạn chọn mục 2. Bấm vào đây để nhập mã kích hoạt như nói trên thì QLCL GXD sẽ hiện hộp thoại Đăng Ký Bản Quyền để bạn nhập thông tin kích hoạt ví dụ như sau:

Hình 2.1. Thông tin bản quyền phần mềm

Bạn nhập các thông tin, nhập mã kiểm tra (như ví dụ trên là omasitis). Sau đó bấm vào nút Đăng ký. Lưu ý: Trong hình trên dãy mã 6A435-2AE2A-1187E-B0BAB là do Công ty Giá Xây Dựng cung cấp cho bạn khi mua bản quyền phần mềm. Mỗi bản quyền dãy mã sẽ khác nhau và thường chỉ sử dụng kích hoạt cho 1 máy tính (tương tự như bạn nạp thẻ cào cho điện thoại trả trước). Các thông tin này để bảo vệ bản quyền sử dụng của bạn (khi bạn cài đặt lại Quản lý chất lượng GXD, format ổ cứng, cài lại Win…) và cần nhận sự trợ giúp. Chúng tôi sẽ xác minh lại các thông tin bạn đã khai khi đăng ký, nếu thông tin cung cấp phù hợp thì mới đủ cơ sở để hỗ trợ.

Phần mềm thông báo như sau tức là kích hoạt đã thành công, bạn có thể sử dụng phần mềm vào công việc:

Hình 2.2. Hộp thoại xác nhận đã kích hoạt

2.2.  Khóa cứng

Nếu bạn sử dụng khóa cứng, chỉ việc cài phần mềm vào máy bằng file GXDsoftNew.exe tương tự như trên nhưng không phải kích hoạt bằng khóa mềm nữa. Sau khi cài xong phần mềm bạn cắm khóa cứng vào cổng USB của máy tính là sử dụng được.

Hình 2.3. Khóa cứng phần mềm QLCL GXD