Quản lý in ấn hồ sơ nghiệm thu và nhật ký thi công

Menu in hồ sơ nghiệm thu được thiết kế lại linh hoạt, tiện lợi:

(Tiện ích in hồ sơ nghiệm thu)

Khi lưu hồ sơ có thể phân chi tiết theo Hạng mục, công việc và tùy chọn đánh số trang in :

Tiện ích in nhật ký thi công :

(Tiện ích in nhật ký thi công)

(Các tùy chọn trong thiết lập nâng cao khi in nhật ký)

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD