Có nhiều nâng cấp tinh chỉnh khác

 • Tốc độ Spin biên bản và nhật ký của phần mềm QLCL GXD  được cải tiến rất nhanh.
 • Cho phép chỉnh sửa mẫu biên bản: Có thể tùy chọn kéo thả Name hoặc xóa Name phần mềm vẫn chạy (Tuy nhiên không khuyến khích xóa Name), tùy biến được mẫu bảng.
 • Thêm tùy chọn tra lại nhân lực và máy móc khi tra lại danh mục công việc.
 • Thêm tùy chọn tra lại thành phần ký biên bản khi tra lại danh mục công việc, vật liệu.
 • Cập nhật tiện ích tra lại thành phần ký trong sheet Danh mục nghiệm thu.
 • Cập nhật tính năng tra định mức nhanh bằng phím tắt: Ctrl+Shift+Q.
 • Cập nhật tính năng đọc và tải nhanh file tiêu chuẩn bằng phím tắt: Chỉ cần đặt chuột vào tiêu chuẩn đó và bấm tổ hợp phím Ctrl+Shift+D.
 • Cập nhật Tính năng xuất dữ liệu nhân lực và máy móc, thiết bị.
 • Cập nhật tính năng xuất danh mục nghiệm thu giai đoạn từ danh mục nghiệm thu công việc.
 • Cập nhật lệnh kiểm tra ngày giờ trùng nhau trong danh mục nghiệm thu
 • Cập nhật tính năng tải tài liệu tham khảo.
 • Xuất bảng khối lượng thanh quyết toán từ biểu giá hợp đồng hoặc từ danh mục công việc
 • Dữ liệu tại các ô và các bảng biểu trong các mẫu biên bản được lập trình để tự động định dạng: bẻ dòng khi quá dài, trộn ô khi cần thiết…
 • Cập nhật tính năng dịch tiếng anh ở những vị trí cố định bằng tổ hợp phím: Ctrl+Shift+E
Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD