Chọn mẫu hồ sơ

Thực tế, có thể mỗi Chủ đầu tư, mỗi Tư vấn giám sát lại yêu cầu Nhà thầu làm theo các mẫu hồ sơ nghiệm thu khác nhau. Phần mềm QLCL GXD chú trọng phát triển tính năng Chọn mẫu hồ sơ. Bạn có thể chỉnh các mẫu hồ sơ theo yêu cầu, sau đó dùng lệnh Hồ sơ\Chọn mẫu hồ sơ để chỉ đến file mẫu đó. Mỗi lần mở phần mềm QLCL GXD lên sẽ tạo 1 file hồ sơ mới từ mẫu đó.

Mẫu hồ sơ có thể ở dạng .xlt, .xltm, .xls, .xlsm. Nếu bạn có 1 file hồ sơ cong-trinh-cua-ban.xlsm đã làm xong cho 1 công trình thì bạn có thể chọn luôn file đó làm mẫu hồ sơ, khi đó bạn có thể kế thừa toàn bộ các số liệu của công trình cũ.

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD