Giao diện ban đầu

Sau khi khởi động phần mềm sẽ tạo một file hồ sơ quản lý chất lượng mới và nạp vào Excel như hình dưới. Bạn sẽ thấy có thêm:

Menu Quản lý chất lượng chứa các lệnh chuyên ngành của phần mềm QLCL GXD.

Các Menu như Home, Insert, Page Layout… chứa các lệnh của Excel.

Giao diện phần mềm trên Excel

Như vậy, khi làm hồ sơ bạn có thể sử dụng đồng thời tất cả các lệnh của 2 phần mềm Excel + QLCL GXD. Vừa mạnh, vừa tiện và công việc luôn thông suốt, bởi nếu QLCL GXD lỗi trong khi công việc cần kíp thì vẫn có thể dùng các lệnh của Excel để thao tác hoàn thành công việc trước rồi khắc phục lỗi sau.

 

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD