Các tác giả sẽ thường xuyên đưa các video hướng dẫn, giải đáp với các thuyết minh và minh họa cụ thể lên kênh http://youtube.com/hosochatluong. Các bạn chú ý cập nhật, theo dõi.

Bạn hãy mở loa, kích link để xem VIDEO hướng dẫn, hiểu nhanh – tiết kiệm thời gian
1. Hướng dẫn cài đặt: http://youtu.be/A85wvpUuulY
2. Khởi động làm quen giao diện, menu Ribbon: http://youtu.be/1b6JzO3qyv0
3. Các lệnh trong menu hồ sơ: http://youtu.be/0k24MBfW9u4
4. Các nút tích ẩn/hiện các nhóm biên bản nghiệm thu: http://youtu.be/80KZllCX9GI
5. Các lệnh trên menu chuột phải: http://youtu.be/aCXmBqY1zHU
6. Tạo file quản lý chất lượng công trình mới: http://youtu.be/hwBE2KeGT64
7. Lưu file hồ sơ chất lượng công trình đúng cách: http://youtu.be/S-5t95_pdqg
8. Nhập số liệu và in biên bản nghiệm thu hàng ngày: http://youtu.be/r-vdxB1Pllk
9. Bài giảng thực hành phần mềm QLCL GXD: http://youtu.be/C2zGRGZw9qA
10. Lệnh in biên bản nghiệm thu: http://youtu.be/xofcn40QaFk
11. Chú ý comment End và lệnh chèn dòng: http://youtu.be/evPyRgyBYko
12. Tìm hiểu biểu mẫu nghiệm thu vật liệu, di chuyển giữa các sheet: http://youtu.be/9LYN2wNn9R013.
13. Xem dữ liệu từ danh mục đổ vào các biên bản nghiệm thu: http://youtu.be/cURlL32VNnY
14. Nhập thông tin giờ bắt đầu, kết thúc lấy mẫu, nghiệm thu… vào Danh mục nghiệm thu vật liệu:http://youtu.be/FEJTRmWumic
15. Nhập thông tin ngày vào biên bản nghiệm thu vật liệu rất nhàn và thú vị: http://youtu.be/Ci7offOwv94
16. Tra tiêu chuẩn áp dụng cho vật liệu trong Danh mục nghiệm thu vật liệu: http://youtu.be/qdBD7nqMqbk
17. Nhập số liệu nhập vật liệu về công trường vào Danh mục nghiệm thu vật liệu: http://youtu.be/MINRUnaSz6Q
18. Công tác nghiệm thu trên công trường, nghiệm thu vật liệu, Bài 1: http://youtu.be/bjnPZ6X6hMM
19. Công tác nghiệm thu trên công trường, nghiệm thu vật liệu, Bài 2: http://youtu.be/RmHMiiaGfok
20. Công tác nghiệm thu trên công trường, nghiệm thu vật liệu, Bài 3: http://youtu.be/Kodmvkd2baM
… các bạn xem video mới hơn trên kênh http://youtube.com/hosochatluong

Bạn hãy Search trên Google với từ khóa cách tải các video từ youtube.

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD