Bạn truy cập diễn đàn Giá Xây Dựng http://giaxaydung.vn/diendan và tìm mục Phần mềm Quản lý chất lượng công trình xây dựng để cập nhật các trao đổi, chia sẻ về sử dụng phần mềm và nghiệp làm hồ sơ chất lượng, nghiệm thu, hoàn công…

 Hình 1.1 - Diễn đàn phần mềm QLCL GXD

Hình 1.1 – Diễn đàn phần mềm QLCL GXD

Mucluc