Do trong thực tế, có thể mỗi Chủ đầu tư, mỗi Tư vấn giám sát lại yêu cầu Nhà thầu làm theo các mẫu hồ sơ nghiệm thu khác nhau. Nên phần mềm QLCL GXD chú trọng phát triển tính năng Chọn mẫu hồ sơ. Người sử dụng có thể tùy chỉnh file mẫu hồ sơ theo yêu cầu, sau đó dùng lệnh Chọn mẫu hồ sơ để chọn file mẫu đó. Mỗi lần mở phần mềm QLCL GXD lên sẽ tạo 1 file hồ sơ mới từ mẫu đó. Tính năng này rất tiện lợi cho những trường hợp bạn cần làm hồ sơ cho nhiều công trình, gói thầu cho cùng 1 dự án.

Mẫu hồ sơ có thể ở dạng .xlt, .xltm, .xls, .xlsm.Chẳng hạn bạn có 1 file hồ sơ dạng .xlsm làm xong cho 1 công trìnhrồi, bạn có thể chọn luôn file đó làm mẫu hồ sơ.
Mucluc