1.1.  Cấu hình Windows để hiện định dạng file cần lưu

Việc lưu file dạng .xlsm đối với Excel 2007, 2010 hoặc 2013 (.xls với Excel 2003) là rất quan trọng đối với phần mềm Quyết toán GXD. Công việc thường yêu cầu bạn phải thực hiện lâu dài, đóng/mở file nhiều lần. Khi lưu file dạng này thì các bạn có thể mở ra thực hiện tiếp bình thường như tra mã, nhập khối lượng, chỉnh sửa thông tin, … mà không bị lỗi.

Các bước thực hiện như sau (ở đây hướng dẫn trên Excel 2010, các bạn thực hiện tương tự như Excel 2007 và 2013):

Bước 1: Mở phần mềm Excel lên      

Thực hiện: File/ Options/ Save/ Excel Macro/ Enabled Workbook (*xlsm) / OK

 hinh 1.4

Hình 1.4 – Thao tác lưu dạng .xlsm (hoặc .xls)

 hinh 1.5

Hình 1.5 – Thao tác lưu dạng .xlsm (hoặc .xls)

Sau khi thực hiện cài đặt này, từ lần thao tác lưu file sau, sử dụng nút Save  (hoặc Ctrl + S) thì file lưu của chúng ta sẽ luôn mặc định lưu dạng .xlsm.

1.2.  Cài đặt dấu chấm, dấu phẩy

Việc phân cách đơn vị bằng dấu chấm, dấu phẩy mặc định trong Windows không giống với quy ước của Việt Nam. Chúng ta đặt lại như sau:

Trong Windows chúng ta vào Control Panel sau đó tìm tới mục Clock, Language, and Region / Change date, time, or number formats:

hinh 1.6 

Hình 1.6a –Change date, time, or number formats

Trong hộp thoại Region hiện ra ta kích vào Addional settings…

hinh 1.6b 

Hình 1.6b – Hộp thoại Region chọn Additional settings…

Tại Tab Numbers bạn đặt dấu phẩy (,) trong Decimal Symbol và dấu chấm (.) trong Digit grouping symbol như hình sau rồi bấm OK:

hinh 1.6c 

Hình 1.6c – Hướng dẫn cài đặt cấu hình Windows

 

Mucluc