Tại sao cài phần mềm Quản lý tài liệu GXD lại bị lỗi không cập nhật được đường dẫn?

  • Phần mềm Quản lý tài liệu GXD chạy trên Excel, bạn chỉ dùng 1 file Excel quản lý tất cả các tài liệu dự án xây dựng;
  • Tất cả hệ văn bản cơ sở pháp lý, Nghị định, Thông tư về xây dựng, chuẩn bị đầu tư… trong tay bạn.

Quá trình theo dõi để hỗ trợ các bạn tải và cài đặt phần mềm Quản lý tài liệu GXD, thấy các bạn hay gặp lỗi là do:

Đặt tên thư mục bằng Tiếng Việt có dấu. Ví dụ như hình dưới đây đã để thư mục QLTL GXD trong thư mục KỸ SƯ QS, để sửa lỗi, bạn chỉ việc sửa thành KY SU QS là được.

Phần mềm Quản lý tài liệu GXD quản lý dự án đầu tư xây dựng

Đặt tên thư mục bằng Tiếng Việt có dấu trong phần mềm Quản lý tài liệu GXD

Phần mềm Quản lý tài liệu GXD quản lý tài liệu dự án xây dựng trên file Excel. Vì vậy, tất cả các bài hướng dẫn sử dụng Excel như video sau đều hữu ích. Để làm tốt các công việc trong dự án xây dựng, bạn hãy cố gắng học và nghĩ cách ứng dụng trong các tình huống ở dự án:

Tổng hợp 50 thủ thuật Excel hay nhất, khi đang quản lý tài liệu, bạn hãy luôn cố gắng nhớ đến các thủ thuật này để ứng dụng nhé. Bạn sẽ sớm trở nên 1 nhân viên hoặc 1 Project Manager xuất sắc thôi:

Khi bạn kiên trì học được các chắc năng điều khiển Excel như ở trên, thì đồng thời bạn cũng sử dụng được phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD và phần mềm Quản lý tài liệu GXD đấy. Bởi các phần mềm này đều lập trình chạy trên Excel, file của các phần mềm là file Excel, chỉ các lệnh điều khiển tự động tác vụ riêng của phần mềm mà Excel không có được lập trình thêm thôi.