Cảm ơn bạn đã quan tâm, sau đây GXD xin giới thiệu với bạn đọc về phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD.

Theo quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành:

– Quản lý về phạm vi, kế hoạch công việc; khối lượng công việc; chất lượng xây dựng; tiến độ thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng… là những nội dung quan trọng của công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

– Công trình xây dựng phải được giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ… trong quá trình thi công. Công việc này phải thực hiện trong suốt quá trình thi công từ khi khởi công xây dựng, trong thời gian thực hiện cho đến khi hoàn thành và nghiệm thu công việc, công trình xây dựng. Phải giám sát thi công công trình đúng thiết kế xây dựng được duyệt, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định về quản lý, sử dụng vật liệu xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật và hợp đồng xây dựng.

Các nội dung quản lý và giám sát chất lượng nói trên cần được thể hiện bằng các hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công rõ ràng, mạch lạc. Do các công trình thường có thời gian thi công xây dựng kéo dài; khối lượng công việc nhiều; nhiều đối tượng tham gia vào quá trình hình thành công trình; trong quá trình thi công phát sinh nhiều vấn đề như thay đổi thiết kế thay, thay đổi nhân sự, thay đổi loại vật liệu sử dụng… Điều này gây nhiều khó khăn cho công tác lập, quản lý và hoàn thiện hồ sơ hoàn thành công trình. Yêu cầu nhiều công sức lao động, nhân lực tham gia và người tham gia phải có trình độ, kinh nghiệm và công việc rất phức tạp.

Xuất phát từ nhu cầu từ thực tế Công ty Giá Xây Dựng đã cho ra đời một phần mềm chuyên nghiệp phục vụ cho việc quản lý chất lượng công trình. Với mong muốn giảm bớt sự phức tạp, giải phóng công sức lao động của các đồng nghiệp, nâng cao chất lượng lập và quản lý hồ sơ chất lượng công trình, hồ sơ nghiệm thu… Đây là phần mềm chuyên nghiệp cho công tác lập và quản lý hồ sơ chất lượng công trình, hồ sơ nghiệm thu tự động đầu tiên tại Việt Nam

Phần mềm Quản lý chất lượng công trình xây dựng GXD (gọi tắt là QLCL GXD hoặc QLCL) giúp quản lý hồ sơ một cách khoa học và chính xác; Khắc phục những nhược điểm của cách quản lý hồ sơ hiện nay như: quản lý trên Word và Excel với các file rời rạc và không liên kết với nhau, lâu ngày chính người quản lý hồ sơ cũng không nhớ là số liệu này được lấy từ đâu…

Phần mềm QLCL GXD được thiết kế chạy trên Excel các phiên bản từ Excel 2007, 2010, 2013 trở lên. Không khuyến cáo chạy trên Excel 2003. Bạn thao tác chủ yếu tại các bảng Danh mục biên bản. Quản lý một file duy nhất, dễ dàng cho việc kiểm tra, nhìn vào bảng danh mục có thể bao quát được nội dung trong hồ sơ quản lý chất lượng của một công trình.

Cùng phần mềm QLCL GXD, nhóm nghiên cứu cũng đưa ra tài liệu hướng dẫn và giáo trình đào tạo kỹ năng cho các cán bộ, kỹ sư làm công việc liên quan. Chúng tôi hy vọng sẽ cùng các bạn đồng nghiệp góp phần vào tạo ra sự thay đổi, chuyển biến và phát triển ngành xây dựng theo xu hướng tốt hơn.

Phần mềm QLCL GXD đã phát triển rất nhanh, năm 2019 đã có phiên bản 9.1 với nhiều cải tiến đột phá và trở thành phần mềm đầu tiên tại Việt Nam đáp ứng đủ các chức năng Quản lý xây dựng.

Các bạn quan tâm phần mềm mời liên hệ Ms Thu An theo số 0985 099 938 để hỏi thông tin và mua phần mềm bản quyền.