Quản lý biên bản kiểm tra công việc

Một số công việc cần biên bản kiểm tra, trên phiên bản 9.0 đã có Sheet Phiếu kiểm tra, để hiện thị phiếu kiểm tra các bạn Unhide ra là được.

Kích chuột phải/Phieu kiem tra/OK

Biên bản phiếu kiểm tra

Ở đây ví dụ với Mã CV AF.11111: Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông lót móng rộng ≤250cm, vữa bê tông đá 4×6 mác 100

Nhập Mã CV AF.11111

Đầu tiên bạn tạo mẫu kiểm tra bằng cách: Ở cột Mã LM, bạn nhập KT và nhập Nội dung công việc kiểm tra ở cột NỘI DUNG CÔNG VIỆC.

Nhập công việc cần kiểm tra

Ví dụ này tôi sẽ kiểm tra 2 công việc như hình trên tại hiện trường.

Tiếp theo bạn chọn bảng mẫu các nội dung kiểm tra theo mẫu phần mềm hoặc mẫu bạn đã tạo.

Bạn kích vào Bảng mẫu

Sẽ hiện ra sheet bảng mẫu :

Sau khi chọn xong bảng mẫu các bạn trở lại Sheet Danh mục NT công việc.

Tích chọn Bảng mẫu công việc

Ở sheet này bạn chọn tích Bảng mẫu công việc. Khi đó phần mềm sẽ hiện thị các cột để các bạn chọn mẫu bảng vừa tạo để hiển thị trên phiếu kiểm tra.

Tiếp theo bạn kích chuột phải vào ô trên cột BB số 1 tương ứng với công việc kiểm tra => chọn mẫu => Đồng ý.

Công tác tiếp theo cũng làm tương tự.

Bạn trở lại sheet Phieu kiem tra rồi nhấn Spin để kiểm tra kết quả bạn vừa làm!

Nhấn Spin để kiểm tra lại

Các bảng vừa chọn đã được hiển thị tại phiếu kiểm tra tương ứng.

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD