Sau khi khởi động phần mềm sẽ tạo một file hồ sơ thanh quyết toán mới và nạp vào Excel như hình sau (giao diện trên Excel 2007 và Excel 2013 hoàn hoàn tương tự)

giao dien phan mem tren RibbonHình 1.1 – Giao diện phần mềm trên menu Ribbon

 Hinh 1.2Hình 1.2 – Giao diện phần mềm trên menu Add – Ins

Mucluc