Câu hỏi: Em đang dùng phần mềm thanh quyết toán của GXD. Sau khi cài lại windows có một vấn đề như sau: Khi thực hiện lệnh tạo giai đoạn thanh toán (Ctrl+W) cho lần đầu tiên, phần mềm đưa ra thông báo “Tạo giai đoạn thanh toán thứ 6”. Cho em hỏi cách giải quyết sự cố này như thế nào?

Trả lời:

Một số máy tính chạy phần mềm Quyết toán GXD, khi tạo giai đoạn thanh toán thì ra luôn giai đoạn 6. Nếu gặp trường hợp này các bạn vào Control Panel, mở lại hộp thoại Region như mục trên. Trong hộp thoại Region, tại mục Format bạn chọn một địa điểm khác, ví dụ English (Zimbabwe) như trong hình, rồi bấm Apply:

12

 Đổi sang English (Zimbabwe) rồi đổi lại như cũ

Sau khi bấm Apply để xác nhận chế độ Format English Zimbabwe, bạn chọn lại Format English (United States) như cũ, rồi bạn đặt lại các thông số dấu chấm, dấu phẩy cho đúng với quy định Việt Nam sẽ khắc phục được sự cố trên.