Đối với những ngày nghỉ kéo dài, nghỉ lễ, hoặc công trình gặp sự cố, công trình tạm dừng vì lí do bất kỳ, xin hỏi trong Nhật ký thi công có được ghi gộp ngày được không, ví dụ như trang 20 ghi “tạm dừng thi công do mưa từ ngày 20 – 25/7/2017” và trang 21 sẽ ghi ngày 26.

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, Chủ đầu tư thoả thuận với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng làm cơ sở thực hiện trước khi thi công xây dựng công trình. Vì vậy, nhà thầu có thể ghi gộp ngày trong trường hợp đã có sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

Chia sẻ thêm ý kiến 1 kỹ sư:

Giải đáp trên là nguồn từ trang http://cdmi.gov.vn của Trung tâm phát triển công nghệ Quản lý và Kiểm định xây dựng, Cục Giám định – Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, bạn chú ý là Nhật ký ngày nào phải ghi ngày đó, nếu để vài ngày mới ghi gộp thì nó như là hồi ký rồi, bạn hãy suy xét kỹ kẻo lại vào tình trạng “dấu đầu hở đuôi” nhé.

Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD đã có những nghiên cứu ứng dụng tiến dài về công tác tự động Lập nhật ký thi công và cả pháp lý liên quan. Hãy mua ngay phần mềm Quản lý chất lượng GXD, đăng ký bản dùng thử trên https://gxd.vn hoặc liên hệ Ms Thu An 0974 889 500 để đặt mua.

Tài liệu Toàn tập về nhật ký thi công xây dựng: https://nghiemthuthanhtoan.com/toan-tap-ve-nhat-ky-thi-cong-xay-dung.html

Chỉnh sửa nội dung nhật ký thi công trong phần mềm Quản lý chất lượng

In nhật ký thi công có được không? Video Lưu cơ sở dữ liệu nhật ký và in nhật ký thi công:

Biên tập biểu mẫu nhật ký thi công sử dụng cho toàn công trình ứng dụng phần mềm QLCL GXD

Tạo 1 bản ghi nhật ký thi công điển hình và nhân bản ra toàn tiến độ phần mềm QLCL GXD

Chỉnh sửa biểu mẫu ghi nhật ký công trình trên phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Xử lý ngày gián đoạn trong nhật ký thi công – QLCL GXD