Đối với những ngày nghỉ kéo dài, nghỉ lễ, hoặc công trình gặp sự cố, công trình tạm dừng vì lí do bất kỳ, xin hỏi trong Nhật ký thi công có được ghi gộp ngày được không, ví dụ như trang 20 ghi “tạm dừng thi công do mưa từ ngày 20 – 25/7/2017” và trang 21 sẽ ghi ngày 26.

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, Chủ đầu tư thoả thuận với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng làm cơ sở thực hiện trước khi thi công xây dựng công trình. Vì vậy, nhà thầu có thể ghi gộp ngày trong trường hợp đã có sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

Chia sẻ thêm ý kiến 1 kỹ sư:

Giải đáp trên là nguồn từ trang http://cdmi.gov.vn của Trung tâm phát triển công nghệ Quản lý và Kiểm định xây dựng, Cục Giám định – Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, bạn chú ý là Nhật ký ngày nào phải ghi ngày đó, nếu để vài ngày mới ghi gộp thì nó như là hồi ký rồi, bạn hãy suy xét kỹ kẻo lại vào tình trạng “dấu đầu hở đuôi” nhé.