1.1. Trong sách của chúng tôi, trong phần mềm Excel

Công thức của chúng tôi có thể sử dụng hàng ngày. Bạn có thể có trong trang tính trên máy tính bảng trong một trang tính toán (nhóm) trong bảng tính trong Excel.

1.2. Trong phần mềm, phần mềm, phần mềm và phần mềm

Tối nay, một trong những thứ khác nhau. Phần cứng trong phần mềm và hình chữ nhật trong phần của bạn.

– Ưu điểm cho phần thưởng của bạn trong liên kết, liên kết với nhau.

– Thảo luận: menu menu Tiện ích / Trong trò chơi .

 5

Phần mềm 3.29 – Menu

–       Bảng lựa chọn In hồ sơ hiện lên.

 6

Hình 3.30a – Hộp thoại In hồ sơ

–       Chọn các hồ sơ cần in ở mục Tên hồ sơ với các tùy chọn:

 7

Hình 3.30b – Hộp thoại In hồ sơ

+ Chọn tất cả hồ sơ: Lưa chọn này sẽ chọn tất cả 3 loại hồ sơ nghiệm thu vật liệu; nghiệm thu công việc xây dựng và nghiệm thu hạng mục công trình, giai đoạn thi công. Nếu áp dụng lựa chọn này sẽ không cần sử dụng tùy chọn “Tên biên bản”.

+ 1. Nghiệm thu vật liệu: Sẽ đưa ra các lựa chọn in biên bản thuộc hồ sơ nghiệm thu vật liệu trong tùy chọn “Tên biên bản”.

+ 2. Nghiệm thu công việc xây dựng: Sẽ đưa ra các lựa chọn in biên bản thuộc hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng trong tùy chọn “Tên biên bản”.

+ 3. NT hạng mục CT& giai đoạn TCXD: Sẽ đưa ra các lựa chọn in biên bản thuộc hồ sơ nghiệm thu hạng mục công trình/giai đoạn thi công xây dựng trong tùy chọn “Tên biên bản”.

– Lựa chọn chi cách của bạn

 

Phần mềm 3,30c

+ Các lựa chọn trong số đó là một trong những thứ khác nhau.

– số lượng lớn và số lượng theo

– Số lượng lớn trong văn bản tại chỗ

– Tối nay, khi bạn đang ở: trong bộ trang phục của họ mới.

– Theo mã công:

 số 8

Phần mềm 3,30d

Trong bộ sách của chúng tôi, bạn có thể sử dụng tính năng này, ví dụ như trong trò chơi điện tử.

 

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD