Câu hỏi: Phần mềm chạy trên những bản Win và Office nào? Tôi dùng Win8 64bit và Office 2013 64bit có được không?

Trả lời: Phần mềm QLCL GXD chạy trên các Win: Win7, Win8, Win8.1, Win 10 32bit và 64bit. Lưu ý có 2 bộ cài riêng biệt cho Office (Excel) 32bit và Office 64bit. Bạn cần xác định mình đang dùng Office 32bit hay 64bit để chọn bộ cài Phần mềm QLCL GXD cho đúng. Phần mềm chỉ phát huy được các chức năng khi sử dụng với Excel 2007, 2010, 2013 (không phát huy được khi chạy với Excel 2003).