Select Page

Month: January 2015

Nhập liệu nhân bản

Nhập liệu nhân bản theo kiểu lười biếng Quá trình làm hồ sơ nghiệm thu bạn nên làm theo quy trình sau: Bước 1. Làm chuẩn các công việc, các hạng mục và các giai đoạn Bước 2. Nhân bản các công việc, hạng mục và giai đoạn giống ở...

Read More

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

Đăng ký kênh video