Khởi động phần mềm Quyết toán GXD theo 1 trong hoàn toàn tương tự như các phần mềm GXD khác, một số cách khởi động ta thường dùng như sau:

Cách 1. Kích đúp vào biểu tượng của Quyết toán GXD trên màn hình desktop, phần mềm sẽ mở sẵn ra một hồ sơ dự toán mới.

 1.khoidong

Hình 1.1 – Kích đúp vào biểu tượng Quyết toán GXD để mở phần mềm

Cách 2. Vào Start / All program / Quyet toan GXD

Cách 3. Vào thư mục C:\Quyet toan GXD kích đúp vào file QuyettoanGXD.exe

 

Mucluc