Câu hỏi: Em đang dùng phần mềm thanh quyết toán của GXD, có thể nói phần mềm rất OK. Nhưng có một vấn đề như sau: Chẳng là khối lượng dự thầu bên em, lấy sau dấu thập phân là 4 số, nhưng ở phần mềm mình khi diễn giải khối lượng thi công bên bảng khối lượng giai đoạn lại lấy tròn 3 số.

Ví dụ: Em tính khối lượng của khối xây (bên dự thầu) là: (39,06+39,88+15,11+2,98+2,27)*0,11*0,53*2=11,5784. Nhưng khi đưa phép tính đấy vào bảng khối lượng hoàn thành theo giai đoạn hay khối lượng quyết toán thì chỉ ra kết quả 11,5780. Liệu có cách nào cho ra kết quả được như bản thầu của em không? Mặc dù em đã định dạng ô,chọn chữ số thập phân là 4 rồi mà vẫn không được. Em cảm ơn.

Trả lời:

Nếu bạn nhập khối lượng theo kích thước dài rộng cao phần mềm sẽ không làm tròn. Hiện tại bạn nhập khối lượng theo công thức phần mềm đang làm tròn 3 số. Nếu có thể, bạn diễn giải khối lượng theo kích thước như làm hoàn công nhé.