Select Page

Tag: tư vấn giám sát

Giám sát viên công trình Cấp I có cần thiết có chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng Hạng I

Giám sát viên công trình cấp I có cần thiết có chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng I mới được ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng không? Câu trả lời là: Giám sát thi công xây dựng phải có chứng chỉ phù hợp với cấp...

Read More

Tự động đưa ý kiến khác của tư vấn giám sát và nhà thầu vào nhật ký thi công và biên bản nghiệm thu

Tự động đưa ý kiến khác của tư vấn giám sát và nhà thầu vào nhật ký thi công và biên bản nghiệm thu I. Đặt vấn đề: Trong Biên bản Nghiệm thu công việc xây dựng và Nhật ký thi công ở phần cuối thường có: Phần nhận xét và ý kiến...

Read More
Loading