Cho em hỏi: Có quy định nào về Thành phần ký Biên bản xác nhận Khối lượng Quyết toán A-B không ạ? Chỉ giúp em với, em cảm ơn!

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP có quy định Giám sát thi công phải xác nhận khối lượng. Tuy nhiên, đồng tiền đi liền khúc ruột, Chủ đầu tư phải chú ý việc này, nhỡ nhà thầu và TVGS thông đồng ăn chia tiền của mình. Do đó còn phải dựa vào hợp đồng nữa: thoả thuận, ràng buộc và quy định rõ trách nhiệm.

Theo Điều 26. Giám sát thi công xây dựng công trình (Điểm o, khoản 1) của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP quy định Nội dung giám sát thi công xây dựng công trình gồm:

“o) Thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng để chuyển bước thi công, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định; kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công xây dựng hoàn thành;”

Khối lượng thi công xây dựng hoàn thành là số liệu quan trọng để có thể đi đến Quyết toán A-B. Còn lại thì theo thỏa thuận trong hợp đồng ký giữa Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát hoặc giao trách nhiệm cho người làm công tác Giám sát thi công.

Mời bạn xem các video về điều chỉnh tự động thay đổi biên bản nghiệm thu khi thêm / bớt thành phần ký biên bản:

Thêm 2 người ký biên bản nghiệm thu tự động co giãn, phân trang in cho đẹp:

Giới thiệu tổng quan phần mềm thanh Quyết toán GXD dùng để làm gì trong đầu tư xây dựng?