– Tính năng này hỗ trợ bạn trong quản lý và theo dõi chi tiết vật liệu đầu vào đã được nghiệm thu.

–  Thao tác: Tiện ích/ Xuất bảng vật liệu.

Trên Menu tiện ích chọn lệnh Xuất bảng vật liệu

Trên Menu tiện ích chọn lệnh Xuất bảng vật liệu

– Sau khi thực hiện lệnh, toàn bộ khối lượng vật liệu đầu vào đã được nghiệm thu theo danh mục ở sheet Danh muc NT vat lieu sẽ được xuất sang bảng tổng hợp vật liệu ở sheet Vat lieu nhap ve.

Bảng tổng hợp vật liệu nhập về phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD

Bảng tổng hợp vật liệu nhập về phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD

–     Bạn hoàn toàn có thể lọc dữ liệu chi tiết theo ý muốn bằng chức năng định dạng dữ liệu kiểu Table trong Excel.